x
x

Korzystanie z systemów VULCAN w kontekście RODO

BEZPŁATNE SEMINARIUM I PAKIET MATERIAŁÓW

Szanowni Państwo

W związku z początkiem obowiązywania przepisów RODO organizujemy bezpłatnie dla naszych Klientów cykl seminariów mających pomóc dyrektorom szkół w realizacji obowiązków nałożonych na nich przez RODO w kontekście używania systemów informatycznych dostarczanych przez VULCAN.

' Obszerne materiały oraz wiedza, które uzyskają Państwo dzięki uczestnictwu
w seminarium zapewnią możliwość realizacji wszystkich wymogów nałożonych na szkołę przez RODO, odnoszących się do korzystania
z systemów VULCAN. Ponadto uzyskana wiedza będzie także użyteczna w odniesieniu do innych rozwiązań wykorzystywanych
w placówce. '

W ostatniej części seminarium podpowiemy, w jaki sposób sprawdzić, czy szkoła jest gotowa na RODO także w innych obszarach swojej działalności.
Seminaria przeznaczone są dla dyrektorów szkół.

Program seminarium

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:30

Do czego - w kontekście korzystania z systemów informatycznych - zobowiązuje RODO administratora danych, a do czego dostawcę oprogramowania?

Krótkie przedstawienie obowiązków, jakie RODO nakłada na szkołę, jako administratora danych, w kontekście korzystania z systemów informatycznych oraz wymogów stawianych przez te same przypisy producentom i dostawcom oprogramowania.

10:30 - 11:30

"...aby móc to wykazać" - w jaki sposób dyrektor zrealizuje nałożony na niego obowiązek wykazania, że przetwarzanie danych z wykorzystaniem systemów VULCAN jest zgodne z RODO?

Omówienie realizacji wymogów RODO dla poszczególnych systemów: UONET+, Nabór, MOLNET+, Finanse, Kadry/Płace.

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:30

Działania niezbędne do podjęcia po stronie szkoły

Szczegółowe omówienie przygotowanych materiałów i szablonów oraz propozycja sposobu realizacji tych działań, które powinny zostać podjęte indywidualnie przez każdą ze szkół.

12:30 - 13:00

Jak sprawdzić, czy szkoła jest gotowa na RODO także w innych obszarach?

Przedstawienie propozycji sposobu weryfikacji przygotowania szkoły do RODO także w innych obszarach, w szczególności tych niezwiązanych z systemami informatycznymi.

13:00 - 13:30

Pytania i odpowiedziMiejsca spotkań


Zapisz się
goraprzewiń do góry